Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
|
TH
   
  ประวัติบริษัท

  
 
การก่อตั้งบริษัท
            บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2531 ตั้งอยู่ที่ 499 หมู่.4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอ็ม เอส ซี จำกัด และ ผู้ผลิตจากบริษัทญี่ปุ่น ประกอบธุรกินผลิตชิ้นส่วนพลาสติกให้กับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย
        ซึ่งบริษัทพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในประเทศไทยโดยผ่านการวิจัยและความร่วมือกับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงความต้องการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    

 

 


 
ประวัติบริษัท
  • เดือนกันยายน 2531 ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศไทย
  • เดือนกันยายน 2531 ก่อตั้งบริษัท ไทยฟูคูวี จำกัด
  • เดือนกันยายน 2532 เริ่มการก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
  • เดือนตุลาคม   2532 เริ่มการผลิตในโรงงาน
  • เดือนมกราคม 2538 มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อกระบวนการแผนกแปรรูป
  • เดือนมกราคม 2549 มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อการผลิตขอบตู้เย็น
  • เดือนมกราคม 2553 มีการขยายกำลังการผลิตเพื่อการผลิตขอบตู้เย็น
  • เดือนพฤศจิกายน 2557 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด​
​​​