ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  
 

ชื่อบริษัท บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
การก่อตั้ง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2531

สถานที่ตั้ง

 

 

สำนักงานใหญ่ 499 หมู่4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ผู้ถือหุ้น
  • บริษัท เอ็มเอสซี จำกัด  (100%)​
ประเภทของธุรกิจ โรงงานแปรรูปพลาสติก ชนิดดึงขึ้นรูป
เครื่องจักร
  • เครื่องผสมเม็ดพลาสติก :     

จำนวน 2 สายการผลิต

  • เครื่องตัดแม่พิมพ์ :

           เครื่องตัดแม่พิมพ์ด้วยเส้นลวด, เครื่องปาดหน้าแม่พิมพ์

  • เครื่องรีด :

            เครื่องรีดขนาด 65 ม.ม 11 สายการผลิต

            เครื่องรีดขนาด 50 ม.ม.24 สายการผลิต

            เครื่องรีดขนาด 40 ม.ม.1 สายการผลิต

  • สำหรับตกแต่งชิ้นงาน :

เครื่องตัด 45 องศา, เครื่องเจาะ, เครื่องกดเจาะ, เครื่องRouter,เครื่อง CNC,

  • สำหรับปะเก็นตู้เย็น :

เครื่องตัด 45 องศา, เครื่องเชี่อม Gasket 45° degree cutting, welding machine.

  • เครื่องมือทดสอบ :

เครื่องทดสอบความแข็ง,เครื่องทดสอบแรงกระแทก,เครื่องทดสอบสี,เครื่องตรวจสอบโครงสร้าง