ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

  
 

ชื่อบริษัท บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัด
การก่อตั้ง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2531

สถานที่ตั้ง

 

 

สำนักงานใหญ่ 499 หมู่4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สาขากรุงเทพ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 22บี ซ.ชิดลม ถนนเพลิตจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

จังหวัดกรุงเทพมหนคร

ผู้ถือหุ้น
  • บริษัท เอ็มเอสซี จำกัด  (100%)​
ประเภทของธุรกิจ โรงงานแปรรูปพลาสติก ชนิดดึงขึ้นรูป
เครื่องจักร
  • เครื่องผสมเม็ดพลาสติก :     

จำนวน 2 สายการผลิต

  • เครื่องตัดแม่พิมพ์ :

           เครื่องตัดแม่พิมพ์ด้วยเส้นลวด, เครื่องปาดหน้าแม่พิมพ์

  • เครื่องรีด :

            เครื่องรีดขนาด 65 ม.ม 11 สายการผลิต

            เครื่องรีดขนาด 50 ม.ม.24 สายการผลิต

            เครื่องรีดขนาด 40 ม.ม.1 สายการผลิต

  • สำหรับตกแต่งชิ้นงาน :

เครื่องตัด 45 องศา, เครื่องเจาะ, เครื่องกดเจาะ, เครื่องRouter,เครื่อง CNC,

  • สำหรับปะเก็นตู้เย็น :

เครื่องตัด 45 องศา, เครื่องเชี่อม Gasket 45° degree cutting, welding machine.

  • เครื่องมือทดสอบ :

เครื่องทดสอบความแข็ง,เครื่องทดสอบแรงกระแทก,เครื่องทดสอบสี,เครื่องตรวจสอบโครงสร้าง