กระบวนการตกแต่ง

กระบวนการตกแต่งเป็นการนำชิ้นงานที่ผ่านจากกระบวนการรีดขึ้นรูปมาตัดแต่งหรือตกแต่งให้ได้ตรงตามแบบความต้องการของลูกค้าซึ่งในกระบวนการนี้จะใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำตกแต่งตัวชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบโดยทุกๆกระบวนการจะต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญและทักษะในแต่ละกระบวนการตกแต่งด้วย