งานขึ้นรูป

งานขึ้นรูป

งานเอ็กทรูชั่น (Extrusion) หมายถึง การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ยาวต่อเนื่องกันไม่รู้จบ จากสารพลาสติกที่เป็นฝุ่นหรือเป็นเม็ด ระบบงานเอ็กทรูชั่น (Extrusion) เริ่มจากเครื่อง Extrusion จะอัดและหลอมละลายพลาสติก จากนั้นจะถูกฉีดไปยังเครื่องมือสร้างรูปทรง หรือแม่พิมพ์ (Mould) ต่าง ๆ แล้วแต่ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้น จะต้องนำเครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาประกอบด้วย เช่น เครื่องปรับขนาด เครื่องดึง เครื่องม้วน หรือเครื่องตัดจึงจะทำงานได้ครบทั้งระบบ