ตัวแทนจำหน่าย


Grinder


บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวัสดุก่อสร้างพลาสติก ตรา “ TFC PLASTECH “ซึ่งใช้ในงานคอนกรีตและตกแต่งภายใน