วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  
 

เราคือผู้บุกเบิกการผลิตโดยการดึงขึ้นรูปพลาสติกและกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เราเล็งเห็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปยังวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการทางการตลาด เราสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆวัสดุสำหรับการก่อสร้างที่เป็นพลาสติก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักสถาปนิกและวิศวกรให้การสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย