Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In
|
TH
   

แท่นช่องแช่แข็ง

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเคยผลิตให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าได้นำไปใช้งาน

และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของงานหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า(ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ,) วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น