รายละเอียดตำแหน่งงาน

บริษัท ทีเอฟซี พลาสเทค จำกัดเป็นบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและอุปกรณ์ วัสดุในการก่อสร้างโดยผ่านกระบวนการ Extrusion


ตำแหน่งงาน
Planning

​คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์อุสาหการ วิทยาศาสตร์ ปวส.อุตสาหการ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
-วางแผนการผลิต/ลดต้นทุนการผลิต
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


HR

​คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
-รับผิดชอบเรื่องจัดการจ้างพนักงาน ระเบียบวินัย  สวัสดิการพนักงาน
-จัดงานเอกสาร ดูแลกิจกรรม งาน ในบริษัท
-ติดต่อภายนอก ภายในบริษัท
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

SA

​​คุณสมบัติ เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  ปริญญาตรีรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน
-รับผิดชอบเรื่องจัดการจ้างพนักงาน ระเบียบวินัย  สวัสดิการพนักงาน
-จัดงานเอกสาร ดูแลกิจกรรม งาน ในบริษัท
-ติดต่อภายนอก ภายในบริษัท
-หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ​
ผู้สนใจตำแหน่งดังกล่าว สามารถกรอกข้อมูลในหน้าใบสมัครงาน ,สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครมาที่

ฝ่ายบุคคล เลขที่ 499 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

E-mail: hr@tfcplastech.com Tel: 02-709-4053 -7 EXT. 115 FAX: 02-324-0596
​​​​​